Chợ tình Khâu Vai 2019

Chợ tình Khâu Vai họp ngày nào, nguồn gốc chợ tình khâu vai, câu truyện truyền thuyết về chợ tình khâu vai, Chợ tình Khâu Vai 2019, truyền thuyết về chợ tình khâu vai ngắn gọn, Tìm hiểu chợ tình Khâu Vai, sự tích chợ tình khâu vai, thời gian tổ chức chợ tình Khâu Vai 2019, chợ tình khâu vai ở đâu?, du lịch hà giang, ha giang travel

- Chợ tình Khâu Vai 2019 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 29/04 đến ngày 01/05 /2019 tức ngày 25/03 đến 27/03 âm lịch.
Phiên chợ tình 1 đêm độc đáo có 1 không hai chỉ diễn ra 1 năm duy nhất 1 lần.


Cao nguyên đá Đồng Văn là một cao nguyên đá trải rộng trên bốn huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Ngày 3 tháng 10 năm 2010, hồ sơ "Công viên Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn" đã được Hội đồng tư vấn Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu (GGN) của UNESCO chính thức công nhận là Công viên địa chất toàn cầu. Đây hiện là danh hiệu duy nhất ở Việt Nam và thứ hai ở Đông Nam Á.