Recent Posts

header ads

Chợ tình Khâu Vai 2019

Chợ tình Khâu Vai họp ngày nào, nguồn gốc chợ tình khâu vai, câu truyện truyền thuyết về chợ tình khâu vai, Chợ tình Khâu Vai 2019, truyền thuyết về chợ tình khâu vai ngắn gọn, Tìm hiểu chợ tình Khâu Vai, sự tích chợ tình khâu vai, thời gian tổ chức chợ tình Khâu Vai 2019, chợ tình khâu vai ở đâu?, du lịch hà giang, ha giang travel

- Chợ tình Khâu Vai 2019 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 29/04 đến ngày 01/05 /2019 tức ngày 25/03 đến 27/03 âm lịch.
Phiên chợ tình 1 đêm độc đáo có 1 không hai chỉ diễn ra 1 năm duy nhất 1 lần.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét