Cầu tình yêu mê cung đá | Chợ Tình Khâu Vai 2019 #6

Cầu tình yêu mê cung đá Khâu Vai | Chợ Tình Khâu Vai 2019 #6 Cầu tình yêu đang trong quá trình hoàn thiện. dự kiến trước chợ tình Khâu Vai 2019. bao giờ xong cầu tình yêu mình sẽ có clip review về cây cầu này nhé!


Xem video

Cao nguyên đá Đồng Văn là một cao nguyên đá trải rộng trên bốn huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Ngày 3 tháng 10 năm 2010, hồ sơ "Công viên Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn" đã được Hội đồng tư vấn Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu (GGN) của UNESCO chính thức công nhận là Công viên địa chất toàn cầu. Đây hiện là danh hiệu duy nhất ở Việt Nam và thứ hai ở Đông Nam Á.